आणि भात पकला...

6 प्रतिक्रिया
(भांड्यातील शिजलेला भात पाहून मी सुजयच्या खोलीकडे गेलो...)

मी: साला वनफोर्थ राईस लगाया था, पकके अभी पुरा बर्तन भर गया है|

(आपल्याच तंद्रीत असलेल्या सुजयला अचानक मी असं काही बडबडत आल्याने काही झेपलं नसावं)

सुजय: (???) पकके भर गया मतलब???

मी: मतलब मैने राईसको पकाया| PJ सुनाया| वो पक गया|

सुजय: च्यायला **साला... हाहाहा!!!

(बाजूच्या सोफ्यावर अमित नेहमीसारखा हेडफोन लावून त्याच्या लॅपटॉपमधे घुसून बसलेला. आमच्यातलं बोलणं ऐकून त्याच्या भुवया उंचावल्या. त्यांना दोनदा उडवत, काय झालं? म्हणून विचारलं...)

मी: काही नाही रे... मी सुज्याला बोल्लो की वनफोर्थ राईस पकके बर्तन भरा. त्याने विचारलं पक गया मतलब? मी म्हटलं मी झाकण उघडून राईसला जोक सांगितला. राईस पकला आणि भांड भरलं. आणखी ऐकवलं असतं तर भांड्याबाहेर आला असता वैतागून. नको... नको... मी पकलो... मी शिजतो...

अमित: (डोक धरून) अरेSSS... काय वाईट्ट होतं हे...

(एक लंSSSबी खमोशी... आणि मग आमचं 'ह'च्या बाराखडीतलं हसणंखिदळणं...)

आपला,
(पकाऊ) सौरभ