संत्रवाणी - म्हणी

|| श्री आळसोबा प्रसन्न ||

"To err is a Human" - by some Erroneous person


"To debug/fix is an Engineer" - Baba Bongs

आपला,
(ज्ञानीबाबा) सौरभ

3 प्रतिक्रिया:

आनंद पत्रे said...

संत्रवाणी नव्हे ह्या आहेत यंत्रम्हणी ;)

Saurabh said...

हे हे हे... आनंदा, मला तुझं लई कौतुक वाटतं. माझ्या टुकार पोस्ट्सनापण तु आवर्जुन प्रतिक्रिया देतोस. :) धन्यू यार... :)

Suja said...

hummm udir mama ki jayy..opss wht i meant was saurabh baba ki jay...heheh mr De debugger .:P

Post a Comment