In loop

मला ते मूळ व्हायचय ज्यांनी खोडाला मजबुत पाया दिला...
मला ते खोड व्हायचय ज्यांनी असंख्य फांद्यांना भक्कम आधार दिला...
मला ती फांदी व्हायचय ज्यांना अनेक फळं लगडली...
मला ते फळ व्हायचय ज्याने मिठास अनुभव दिला आणि बीजं उजवली...
मला ते बीज व्हायचय जिने जमिनीत रुजुन भव्य वृक्ष उभारला...
मला ती जमिन व्हायचय जिने त्या वृक्षाची मूळं पोसली...
मला ते मूळ व्हायचय...

CTRL+C ... CTRL+C ... CTRL+C ... Somebody break the loop...